Goed doen én goed presteren

Adidas DryDyeDat bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid dienen te nemen is ondertussen – gelukkig – een geaccepteerd gegeven. Of het nu de (directe) gemeenschap, het milieu of de medewerkers betreft, niet alleen de financiële prestaties tellen. En dat is goed. Echter het is niet vanzelfsprekend om op beide dimensies een goede prestatie neer te zetten.

In een recent artikel van Harvard Business Review is de correlatie tussen de financiële en maatschappelijke performance van zo’n 1.100 CEO’s van gerenommeerde bedrijven onderzocht. Ondanks alle goede intenties was de gevonden correlatie tussen de twee datasets zo goed als nul (zie onderstaande afbeelding). Dat de bottom-line automatisch verbetert wanneer je je als organisatie verantwoordelijk gedraagt is dus te simpel gesteld. Te vaak ontbreekt het aan een aansprekende invulling van de MVO-strategie, een mismatch hiervan met de overall strategie, of is er sprake van onvolledige of onsamenhangende maatregelen op dit vlak.

Best-performing CEOS scorecard data, 2013; MSCI ESG intangible value assessments, 2006-2010

Best-performing CEOS scorecard data, 2013; MSCI ESG intangible value assessments, 2006-2010

De grafiek laat echter ook positieve uitschieters zien. Vijf procent van de CEO’s vielen in de box in de rechterbovenhoek; stabiele, goede financiële performance gecombineerd met sterke performance op sociale en omgevings-dimensies.

Deze CEO’s zijn rolmodellen als het gaat om het creëren van daadwerkelijke shared value. Eén voorbeeld betreft de CEO van Danone, welke met succes het verhelpen en voorkomen van obesitas en ongezonde voedselconsumptie onderdeel heeft kunnen maken van de strategie én de vertaling daarvan in de business van Danone. Een ander voorbeeld is CEO van Adidas, als runner-up in deze lijst verantwoordelijk voor de implementatie van een triple-bottom-line filosofie welke leidt tot een enorme reductie van de carbon footprint, een toename van het gebruik van gerecycled polyester, en het gebruik van verantwoord geteeld katoen. Zo is Adidas één van de pioniers in het gebruik van de innovatieve DryDye technologie, waarmee de noodzaak voor het gebruik van water bij het kleuren van stoffen tot nul wordt gereduceerd.

Deze nieuwe generatie leiders verwerpen dus niet alleen het idee dat de eisen van de financiële markten belangrijker zijn dan die van andere stakeholders, maar laten ook zien dat bedrijven daadwerkelijk kunnen excelleren op beide fronten.

Tags: , ,

Nog geen reacties.

Geef een reactie